Vuoden 2009 stipendi

Insinööri Sari Heinon Metropolia Ammattikorkeakoulussa tehty paloilmoitinjärjestelmien asennustapoja esittelevä insinöörityö palkittiin Turva-alan yrittäjät ry:n nimikkorahaston opinnäytetyöstipendillä 4.12.2009.

Insinööri Sari Heino palkittiin Turva-alan yrittäjät ry:n nimikkirahaston stipendillä 4.12.2009.

Talotekniikan koulutusohjelmasta insinööriksi (AMK) valmistuneen Sari Heinon insinöörityössä perehdytään laaja-alaisesti paloilmoitinjärjestelmien asennusta, suunnittelua ja dokumentointia koskeviin ohjeisiin ja määräyksiin. Lisäksi työssä käsitellään paloilmoitinjärjestelmän toteutusprosessia, käyttöönottoa ja käyttöönottotarkastusta sekä neljän eri laitetoimittajan järjestelmiä.

Työn osana Heino laati työnantajansa Amplit Oy:n asentajille asennus- ja kytkentäohjeet neljän eri laitetoimittajan järjestelmille sekä yleisen paloilmoitinjärjestelmien asennusohjeen laitetoimittajien avustuksella. Ohjeita käytetään Amplit Oy:n suorittamissa paloilmoitinprojekteissa asentajien apuna.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön myöntämän Turva-alan yrittäjät ry:n nimikkorahaston stipendin arvo on 1 000 euroa. Palkintoraadin perusteluiden mukaan Heinon työ yhdistää ansiokkaasti eri lähteistä saadut tiedot helppokäyttöisiksi asennusohjeiksi. Laaditut ohjeet helpottavat laitevalintojen tekemistä ja vähentävät asennusvirheitä.

Automaattisten paloilmoittimien asennus vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta, jotta järjestelmän aiheuttamien erheellisten hätäkeskusilmoitusten riski pystytään minimoimaan ja kiinteistössä olevien henkilöiden turvallisuus pystytään takaamaan niin hyvin kuin mahdollista. Automaattinen paloilmoitin muodostuu ilmoituskeskuksesta, tehonlähteestä, paloilmaisimista, paloilmoituspainikkeista, hälyttimistä ja automaattisesta ilmoituksensiirtojärjestelmästä, joiden kaikkien on toimittava luotettavasti ja häiriöttömästi.

Heino erikoistui opinnoissaan rakennusten sähkö- ja tietotekniikkaan. Insinöörityö hyväksyttiin 2.6.2009 parhaalla arvosanalla 5. Työn ohjaajana toimi Amplit Oy:n telesuunnittelija Päivi Pohjanoksa ja ohjaavana opettajana lehtori Jarmo Tapio Metropolia ammattikorkeakoulusta. Turva-alan yrittäjät ry:n hallituksen puolesta työn arvioi hallituksen jäsen Sven-Erik Nyberg.

 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610 • Faksi (09) 5476 1400
 

 

Ylös