Vuoden 2011 stipendi

Stipendi rikostorjuntaselvitykselle ja turvalattian testausmenetelmälle

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön ja Turva-alan yrittäjät ry:n nimikkorahaston hyvän turvallisuusalan opinnäytetyön stipendi myönnettiin Ville Sydänmaanlakalle hänen turvalattian testausta käsittelevästä diplomityöstä sekä Lari Lindénille hänen kaupanalan ammattirikollisuuden torjuntaa käsittelevästä opinnäytetyöstä.

Turva-alan yrittäjät ry:n nimikkorahaston stipendi myönnetään vuosittain ansioituneille sähköisiin turvallisuusjärjestelmiin liittyville insinööri- ja diplomitöille. Turva-alan yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja, Hedengren Securityn toimitusjohtaja Kauko Pirskanen luovutti tämän vuoden stipendit Espoossa 12.12.
Pirskasen mukaan 1 000 euron arvoinen stipendi oli perusteltua jakaa tällä kertaa kahden hakijan kesken, sillä vaikka diplomi-insinööri Ville Sydänmaanlakan diplomityö ja tradenomi Lari Lindénin opinnäytetyö ovat molemmat ansiokkaasti ja perusteellisesti tehtyjä turva-alan lopputöitä, eivät ne liity nimenomaisesti sähköisiin turvallisuusjärjestelmiin.


Lari Lindénin keväällä Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusalan koulutusohjelmassa hyväksytyssä opinnäytetyössä selvitetään työn otsikon mukaisesti tietojen vaihdon mahdollisuuksia ammattirikollisuuden torjumiseksi kaupan alalla.


Ville Sydänmaanlakan Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun automaatio- ja systeemitekniikan laitokselle tekemässä diplomityössä perehdytään MariMils Oy:n turvalattian anturikalvojen testaukseen. Osana työtään Sydänmaanlakka myös rakensi turvalattian asennukseen sopivan impedanssimittarin, millä turvalattian johdinratojen ja antureiden toimivuus voidaan testata asennusvaiheessa.

 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610 • Faksi (09) 5476 1400
 

 

Ylös