Kauppa ja teollisuus

Ensimmäinen kansallisesti kattava yritysuhritutkimus

Kaupan ja teollisuuden toimipaikkoihin kohdistuu monenlaista rikollisuutta, joka aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Näihin toimialoihin kohdistuvan rikollisuuden rakenne ja piirteet poikkeavat kuitenkin toisistaan. Kaupan toimipaikkoihin kohdistuvasta rikollisuudesta suurimman osan muodostivat erilaiset varkaudet. Tyypillisiä tekoja toimialalla olivat myös työntekijöihin kohdistunut väkivalta ja uhkailu. Teollisuustoimipaikoissa yleisimmin kohdattu teko oli haittaa tai vahinkoa aiheuttanut tietojärjestelmiin kohdistunut hyökkäys.

Tiedot käyvät ilmi Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkistamasta yritysuhritutkimuksen ensiraportista. (Venla Salmi: Kauppa ja teollisuus rikosten kohteina. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 15/2010.) Kyseessä on ensimmäinen kansallisesti kattava yrityksiin kohdistuvaa rikollisuutta mittaava kriminologinen tutkimus. Raportin tiedot perustuvat keväällä 2010 kerättyyn kyselyyn, johon vastasi 2 427 vähittäiskaupan ja teollisuuden toimipaikkaa eri puolilta Suomea kaikista toimipaikkakokoluokista. Tutkimuksen toteutti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.

Rahoittajana toimi Tekesin Turvallisuus-ohjelma, jossa kehitetään mm. yritysturvallisuutta parantavia ratkaisuja.

Kauppa ja teollisuus rikosten kohteena

 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610 • Faksi (09) 5476 1400
 

 

Ylös