Maa- ja metsätalousministeriö: Tuotantorakennusten paloturvallisuussäädökset uudistuvat

Maa- ja metsätalousministeriö on uudistanut tuettavaa rakentamista koskevat palotekniset säädökset. Uusi ministeriön asetus tulee voimaan 2.6.2010.

Kotieläinrakennusten sekä niihin liittyvien rehutilojen ja lämpökeskusten paloriski on suuri, mikä asettaa erityiset vaatimukset palo-osastoinnin, savunpoiston, hätäpoistumisen ja palovaroittamisen järjestämiselle. Suomen rakentamismääräyskokoelman palomääräyksissä ei säädetä maatalouden kotieläinrakennuksista erikseen, minkä takia on tarpeen säätää paloturvallisuusseikoista tuetussa rakentamisessa. Maatiloilla on viime vuosina sattunut 15-25 suurpaloa vuotta kohden. Tulipaloon liittyvät taloudelliset vahingot maataloudessa nousevat 15-20 miljoonaan euroon vuodessa.

Uusitussa asetuksessa asetetaan vaatimukseksi että yli 1 000 neliömetrin suuruiset kotieläinrakennukset on varustettava palonvaroitinjärjestelmällä lukuun ottamatta avoimia tai osittain "seinättömiä" eläinsuojia sekä siipikarjarakennuksia. Maatilojen tuotantorakennukset sisältävät yleensä paljon palavaa ainesta eli niissä on suuri palokuorma ja -riski. Siksi on nyt säädetty, että lämpökeskukset ja yli 300 neliömetrin laajuiset rehutilat on rakennettava erillisinä rakennuksina turvallisen etäisyyden päähän kotieläinrakennuksesta.

Maatalouden tuotantorakennukset kuuluvat yleensä heikoimpaan paloluokkaan P3. Asetuksessa vaaditaan että P3 luokan rakennuksen tulee osastoida enintään 1 000 neliömetrin tiloiksi. P3 luokan avoimet rakennukset ja siipikarjarakennukset tulee osastoida enintään 2 000 neliön tiloiksi. Osittain seinättömiä katoksia rakennetaan erityisesti lihanaudoille. Niissä savun ja eläinten poisto on helppoa. Siipikarjarakennusten toimivuuden kannalta pienet osastot olisivat hankalia. Niissä on tarkan lämmönsäätelyn tarpeen vuoksi lämpötilan pienestäkin noususta varottavat hälyttimet, mikä auttaa tulipalon havaitsemista.

Myös jos rakennuksella on parempi paloluokka eli P2 tai P1, joihin luokkiin isommat lypsykarjarakennukset usein sijoittuvat, palo-osastokoko on normaalisti 2 000 neliömetriä. Kotieläinrakennusta laajennettaessa vaaditaan, että sähköalan asiantuntija tarkistaa vanhan rakennusosan sähköasennukset ennen laajennetun rakennuskokonaisuuden käyttöönottoa.

Eläinten poistumismahdollisuuksien takia asetetaan vaatimuksia poistumisreitin ja -ovien leveydelle. Etäisyys eläimen sijaintipaikasta ulko-ovelle saa olla enintään 30 metriä. Sisäasiainministeriön hallinnoiman pelastuslain nojalla jokaiselle tuettavalle kotieläinrakennukselle on tehtävä pelastussuunnitelma. Siinä on erityisesti esitettävä tulipalon varhaiseen havaitsemiseen, alkusammutukseen ja eläinten pelastamiseen tarvittavat laitteet ja järjestelyt sekä henkilöstö.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: suunnittelija Kjell Brännäs, 09 160 542 73, 040 545 1230

Turva-alan yrittajat ry 2.6.2010

 

2019

8.5.2019
Jäsentiedote toukokuu 2019

11.3.2019
Jäsentiedote maaliskuu 2019

2018

19.12.2018
Jäsentiedote joulukuu 2018

16.11.2018
Jäsentiedote marraskuu 2018

17.9.2018
Finnish Security Awards 10.10.2018

12.9.2018
Jäsentiedote syyskuu 2018

7.5.2018
Jäsentiedote toukokuu 2018

16.2.2018
Jäsentiedote helmikuu 2018

2017

21.12.2017
Jäsentiedote joulukuu 2017

9.11.2017
Jäsentiedote marraskuu 2017

22.9.2017
Jäsentiedote syyskuu 2017

9.6.2017
Jäsentiedote kesäkuu 2017

17.5.2017
Jäsentiedote toukokuu 2017

14.3.2017
Jäsentiedote maaliskuu 2017

2016

21.12.2016
Jäsentiedote joulukuu 2016

18.11.2016
Jäsentiedote marraskuu 2016

14.9.2016
Jäsentiedote syyskuu 2016

16.6.2016
Jäsentiedote kesäkuu 2016

27.5.2016
Jäsentiedote toukokuu 2016

15.3.2016
Jäsentiedote maaliskuu 2016

2015

22.12.2015
Jäsentiedote joulukuu 2015

16.9.2015
Uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista voimaan 1.1.2017

18.8.2015
Erheellisten paloilmoitusten vähentäminen vaatii vielä työtä

10.8.2015
Turvapätevyyspäivä 8.9.2015 peruttu

12.6.2015
Jäsentiedote kesäkuu 2015

1.4.2015
Jäsentiedote huhtikuu 2015

9.2.2015
Jäsentiedote helmikuu 2015

2014

28.10.2014
Tietoturva pääteemana Turvapätevyyspäivillä

3.4.2014
Turvasuojaustoiminta esitetään luvanvaraiseksi

2013

7.11.2013
Turva-alan yrittäjät ry ja oppilaitosyhteistyö

25.10.2013
Turvabuffet 23.10.2013

20.8.2013
Turvallisuusjärjestelmien julkisissa hankinnoissa kehitettävää

19.8.2013
TURVA-lisenssi - täsmätietopaketti turvallisuusjärjestelmien ammattilaisille

6.8.2013
Erheellisiä paloilmoituksia vähentävä monikriteeriominaisuus yhdistelmäilmaisimessa

2012

31.10.2012
Turva-alan yrittäjien puheenjohtaja vaihtuu

23.5.2012
Opinnäytetyö erheellisistä paloilmoituksista

27.4.2012
Turva-alan yrittäjät ry tukee turvallisuusmuseotoimintaa

21.2.2012
Sähköinfo ja Palopäällystöliitto yhteistyöhön

27.1.2012
Paloilmoittimien ongelmat komponenttien yhteensovittamisessa ja häiriötilanteissa

2011

13.12.2011
Turva-alan stipendi 2011 jaettu

23.11.2011
Yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainvalmisteluhankkeen II vaihe

23.11.2011
Yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön uudistaminen jatkuu

27.10.2011
Turvapätevyys -buffet 2011

6.5.2011
Valtioneuvosto antoi kolme uutta pelastuslakia täydentävää asetusta

2.5.2011
Uusi pelastuslaki voimaan 1. heinäkuuta

13.1.2011
Kameravalvontaopas ja -esite julkaistu

2010

5.11.2010
Turva-alan laatusertifikaatit toivotettiin tervetulleiksi

19.8.2010
Yksityisistä turvallisuuspalveluista annettu laki muuttuu

2.6.2010
Maa- ja metsätalousministeriö: Tuotantorakennusten paloturvallisuussäädökset uudistuvat

19.1.2010
Työryhmä ehdottaa: Kouluille turvallisuusopas, koulurakennusten turvallisuuteen tarkennuksia

5.1.2010
Paloilmoitinlaitteiden linjavikojen valvonta hätäkeskuksissa loppui 31.12.2009

2009

4.12.2009
Turva-alan yrittäjien stipendi paloilmoitinjärjestelmätyölle

25.11.2009
ST-käsikirja 13 Kameravalvontajärjestelmät on ilmestynyt

18.11.2009
Turvatekninen osaaminen on alan yrittäjien teema 2010

16.10.2009
Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus ti 15.12.2009

22.9.2009
Yksityisestä turvallisuusalasta keskustellaan otakantaa.fi -sivustolla

18.6.2009
Kameravalvontapäivän 16.9.2009 teemana IP-kamerat ja IP-tallennus

29.5.2009
Hätäkeskuslaitos: Paloilmoittimien yhteysvikojen valvonta loppuu 31.12.2009

13.5.2009
Palovaroitin sijoitettava jokaisen kerroksen 60 neliötä kohden

 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610 • Faksi (09) 5476 1400
 

 

Ylös