Oppilaitosyhteistyö

Turva-alan yrittäjät ry on käynnistänyt yhteistyön turvallisuusjärjestelmien asentajakoulutusta järjestävien ja suunnittelevien oppilaitosten kanssa.

Turva-alan paikallisten koulutustarpeiden huomioimiseksi työryhmä on laatinut vuoden 2013 aikana kaksi 10 opintoviikon laajuista tutkinnonosaa ja näille arviointikriteerit sekä suunnitelman ammattitaidon osoittamiseksi.

Näitä tutkinnon osia voivat koulutuksen järjestäjät tarjota oman harkintansa ja paikallisten tarpeiden mukaan "paikallisesti tarjottavina tutkinnonosina" esimerkiksi osana sähköasentajan, elektroniikka-asentajan tai ICT-asentajan opetussuunnitelmaa.

Opintosuunnitelma

Esittelydiat

 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös