Teknisten turvallisuuspalvelujen yrittäjäjärjestö

Turva-alan yrittäjät ry edistää turvasuunnittelun ja -asennusten hyvää tasoa. Järjestämme täydennyskoulutusta ja julkaisemme alan hyviä käytäntöjä edistävää ohjeistusta. Tuomme alan yritysten näkemykset esille viranomaisille ja edistämme turva-alan yleistä toimintaympäristöä yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Käytä kameravalvonta-, kulunvalvonta-, murtoilmaisu- ja paloilmoitintöihin turva-alan asiantuntijayritystä. Saat turvasuojauspalvelut luotettavasti, ammattitaidolla ja vastuullisesti.

Kameravalvontaopas on päivitetty

Opas on vapaasti käytettävissä ja jaettavissa, jos sitä ei muuteta ja julkaisija Turva-alan yrittäjät ry mainitaan. Opas on ladattavissa osoitteessa http://www. turva-alanyrittajat.fi/kameravalvontaopas.

Huomioi myös Turvaa oikein -opas: https://www. turva- alanyrittajat. fi/turvaa_oikein_opas.

Turva-alan yrittäjät jakoi stipendejä

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteyteen perustetusta Turva-alan yrittäjät ry:n nimikkorahastosta on jaettu Hyvä opinnäytetyö -stipendi Markus Haarasen ja Janne Allosen pro gradu -tutkielmalle Kameravalvonnassa käytettävän tekoälyn hyödyntäminen Suomessa. Lisäksi Jere Paaso-Rantalalle on myönnetty turvajärjestelmäasentajan stipendi Koulutuskuntayhtymä OSAO:ssa suoritetuista turvatekniikan opinnoista. 

Koronainfoa

Kattava tietopaketti aiheesta löytyy mm. Suomen Yrittäjien Kaikki koronasta yrittäjälle -sivustolta.

 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös