Teknisten turvallisuuspalvelujen yrittäjäjärjestö

Turva-alan yrittäjät ry edistää turvasuunnittelun ja -asennusten hyvää tasoa. Järjestämme täydennyskoulutusta ja julkaisemme alan hyviä käytäntöjä edistävää ohjeistusta. Tuomme alan yritysten näkemykset esille viranomaisille ja edistämme turva-alan yleistä toimintaympäristöä yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Käytä kameravalvonta-, kulunvalvonta-, murtoilmaisu- ja paloilmoitintöihin turva-alan asiantuntijayritystä. Saat turvasuojauspalvelut luotettavasti, ammattitaidolla ja vastuullisesti.


Turvallisuusjärjestelmien digitaalinen turvallisuus -ohje

Turva-alan yrittäjät ry, Sähköinfo oy, Huoltovarmuusorganisaation Digipooli ja Huoltovarmuusorganisaation Rakennuspooli, Traficom Liikenne- ja viestintävirasto Kyberturvallisuuskeskus ja Finanssiala ry ovat tehneet Turvallisuusjärjestelmien digitaalinen turvallisuus -ohjeen. Se soveltuu yleisohjeeksi turvaprojekteihin osallistuville ja myös käytettäväksi oppimateriaalina oppilaitoksissa. Ohje on vapaasti käytettävissä ja jaettavissa, jos sen sisältöä ei muuteta ja lähde on mainittu.   

Katso lisää kohdasta Oppaat.

Linkki vapaasti ladattavaan tiedostoon: Turvallisuusjärjestelmien digitaalinen turvallisuus -ohje


 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös