Turva-alan yrittäjät ry

Turva-alan yrittäjät ry:n tavoitteet

  • Vaikuttaminen alan viranomaissäädöksiin
  • Alan ammattipätevyyden ja arvostuksen edistäminen
  • Pätevän henkilöstön saatavuuden turvaaminen
  • Alan hyvien käytäntöjen kehittäminen ja julkaiseminen
  • Turvateknisen täydennyskoulutuksen järjestäminen
  • Alan toimintaympäristöä edistävä sidosryhmäyhteistyö
Turva-alan yrittäjät ry on Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenjärjestö ja Turvallisuusjärjestöjen foorumin jäsen.

STUL on sähköisen talotekniikka-alan yritysten edunvalvontajärjestö, jonka tarkoituksena on parantaa jäsenyritysten edellytyksiä teknisesti tasokkaaseen, vastuulliseen ja kannattavaan toimintaan painottaen erityisesti sähkö- ja työturvallisuutta. Toiminta tähtää sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien käytettävyyden, tuottavuuden ja energiatehokkuuden parantamiseen.Turvallisuusjärjestöjen foorumiin kuuluu turva-alalla Suomessa toimivia yhdistyksiä. Foorumi työskentelee yhteiskunnan turvallisuuden parantamiseksi tiivistämällä toimijoidensa yhteistyötä ja nopeuttamalla tiedonvaihtoa muun muassa alaan liittyvistä tapahtumista, uutisista, selvityksistä sekä lainsäädäntöhankkeista. Linkki: www.turvallisuusfoorumi.fi.


 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös