Turva-alan yrittäjät ry

Turva-alan yrittäjät ry:n tavoitteet

  • Vaikuttaminen alan viranomaissäädöksiin
  • Alan ammattipätevyyden ja arvostuksen edistäminen
  • Pätevän henkilöstön saatavuuden turvaaminen
  • Alan hyvien käytäntöjen kehittäminen ja julkaiseminen
  • Turvateknisen täydennyskoulutuksen järjestäminen
  • Alan toimintaympäristöä edistävä sidosryhmäyhteistyö
Turva-alan yrittäjät ry on Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenjärjestö.
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös