Yhteistyö

Turva-alan yrittäjät ry edistää turvallisuusjärjestelmien hyviä teknisiä käytäntöjä asiantuntijayhteistyön keinoin. Paloilmoitinsuositusryhmän lisäksi järjestössä toimii projektikohtaisia työryhmiä.

Paloilmoitinsuositusryhmä

Paloilmoitinsuositusryhmä on Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteydessä toimiva paloilmoitinalaan liittyviä suosituksia antava elin.

Ryhmän tehtävänä on käsitellä sille esitettyjä tulkintaongelmia aiheuttavia ammatillisia kysymyksiä ja antaa niistä tarpeelliseksi katsomansa suositukset. Ryhmä tukee ja edistää kannanotoillaan tarkoituksen mukaisten ratkaisujen tekemistä paloilmoitintöiden kannalta ongelmalliseksi koetuissa tapauksissa tai tilanteissa. Nämä voivat liittyä paloilmoittimien koko elinkaareen.

Puheenjohtajana on Tapani Perttula Schneider Electric Finland Oy:stä ja sihteerinä Veijo Kauppi Sähköinfo Oy, veijo.kauppi@sahkoinfo.fi.

Ryhmä on koonnut pääosan ST-julkaisun Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019 käsikirjoituksista. Julkaisu kuvaa laaja-alaista yhteisymmärrystä paloilmoitintöiden hyvien teknisten käytäntöjen ajanmukaisista vaateista.
 

Muut yhteistyöelimet

Vaikutamme edustajiemme kautta alan toimintaympäristöä koskeviin asioihin mm. seuraavissa elimissä:

  • Poliisihallitys turvallisuusalan neuvottelukunta
  • TU-sertisiointia ohjaava SETI:n lautakunta
  • STUL hallitus
  • STUL teleryhmä
  • Paloilmoitinsuositustyöryhmä
  • ST-kortiston tietojärjestelmät -asiantuntijaryhmä
  • Turvallisuusjärjestöjen yhteistyöfoorumi
  • SESKO:n komitea SK 79 Hälytysjärjestelmät

 

 

 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös