Koulutus

Valvontakamera. Kuva Tuomas Sauliala

Turva-alan yrittäjät ry:n ja Sähköinfo Oy:n turvallisuusjärjestelmien kurssit ovat avoimia kaikille. Kurssien sisältö suunnitellaan järjestön jäsenten tarpeiden pohjalta mahdollisimman käytännönläheiseksi.

Turvatekniset koulutukset

Turva-ala yrittäjät ry:n ja Sähköinfo Oy:n kurssit.

Turvallisuusjärjestelmät peruskurssi
Kurssi keskittyy turvallisuusjärjestelmien perusteisiin.

Paloilmoitinjärjestelmän suunnittelu ja toteutus
Kurssin aikana käydään läpi ajankohtaisia paloilmoitinjärjestelmiin sekä paloilmoittimen rakentamiseen ja paloturvallisuuteen liittyviä asioita. Kurssilla käsitellään myös paloilmoitinliikkeen ja paloilmoitintöiden vastuuhenkilöiden tehtäviä ja vastuita sekä paloilmoittimen toteutusdokumentointia.

Turvapätevyyspäivä
Ajankohtaispäivä on tarkoitettu sähkö- ja turvaurakoitsijoille, sähkö- ja turvasuunnittelijoille sekä muissa turvallisuusjärjestelmien asiantuntijatehtävissä toimiville. Päivillä käsitellään kameravalvonta-, kulunvalvonta-, murtoilmaisu- ja paloilmoitinjärjestelmien toteutusta sekä tila- ja paloturvallisuutta koskevien säädösten tilanne, ajankohtaiset säädös-, standardi- ja ohjeistomuutokset sekä muutosten käytännön vaikutukset.


Lisätietoja koulutuksista

Kimmo Arenius, p. 045 7734 5512, kimmo.arenius@turva-alanyrittajat.fi

 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös