Koulutus

Valvontakamera. Kuva Tuomas Sauliala

Turva-alan yrittäjät ry:n ja Sähköinfo Oy:n paloilmoitin-, murtoilmaisu-, kulunvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmien kurssit ovat avoimia kaikille. Kurssien sisältö suunnitellaan järjestön jäsenten tarpeiden pohjalta mahdollisimman käytännönläheiseksi.

Turvatekniset koulutukset

Turva-ala yrittäjät ry:n ja Sähköinfo Oy:n kurssit.

Turvallisuusjärjestelmät peruskurssi
Kurssi keskittyy turvallisuusjärjestelmien perusteisiin.

Kulunvalvontajärjestelmät
Kurssi keskittyy kulunvalvontajärjestelmän rakenteeseen.

Paloilmoitinjärjestelmän suunnittelu ja toteutus
Kurssin aikana käydään läpi ajankohtaisia paloilmoitinjärjestelmiin sekä paloilmoittimen rakentamiseen ja paloturvallisuuteen liittyviä asioita. Kurssilla käsitellään myös paloilmoitinliikkeen ja paloilmoitintöiden vastuuhenkilöiden tehtäviä ja vastuita sekä paloilmoittimen toteutusdokumentointia.

Turvapätevyyspäivä
Ajankohtaispäivä on tarkoitettu sähkö- ja turvaurakoitsijoille, sähkö- ja turvasuunnittelijoille sekä muissa turvallisuusjärjestelmien asiantuntijatehtävissä toimiville. Päivillä käsitellään kameravalvonta-, kulunvalvonta-, murtoilmaisu- ja paloilmoitinjärjestelmien toteutusta sekä tila- ja paloturvallisuutta koskevien säädösten tilanne, ajankohtaiset säädös-, standardi- ja ohjeistomuutokset sekä muutosten käytännön vaikutukset.

Turvaurakoitsijan toiminnanohjauksen perusteet - myynti- ja toteutusprosessi
Kurssi valmentaa turva-alan projektitoimintoihin osallistuvat henkilöt ymmärtämään myynti- ja asennusprosessiin liittyvät tehtävät sekä toiminnanohjausjärjestelmän merkityksen yrityksen urakointitoiminnassa.

Turvaurakoitsijan toiminnanohjausjärjestelmän ohjeistus
Koulutuksen avulla osallistuja saa selkeän käsityksen turvaurakoitsijan toiminnanohjausjärjestelmän toiminnasta, sisällöstä ja soveltamisesta niin asennuksessa, työnjohdossa kuin projektoinnissa. Keskeisten turvallisuusjärjestelmien, kuten paloilmoitin-, murtoilmaisu- ja kameravalvontajärjestelmien urakoinnin erityispiirteisiin perehdytään toiminnanohjauksen näkökulmasta.


Lisätietoja koulutuksista

Kimmo Arenius, p. 045 7734 5512, kimmo.arenius@turva-alanyrittajat.fi

 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös