Turvapätevyydet

Turva-alan Yrittäjät ry suosittelee jäsenilleen TU-yrityssertifikaatin hankintaa. Sertifikaatin myöntää hakemuksesta Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy.

TU-yrityssertifikaatilla turvaurakoitsija voi osoittaa asiakkailleen turvateknisen osaamisensa sekä laatuun painottuvan toimintatapansa.

TU-sertifikaatti antaa rakennuttajille mahdollisuuden painottaa hankinnoissa turvaurakoitsijan kokonaisvaltaista turvallisuus- ja tietoteknistä kokemusta ja ammattitaitoa.

Kamera- ja kulunvalvonnan, paloilmoittimien sekä murtoilmaisu- ja henkilöturvajärjestelmien käyttö lisääntyy. Järjestelmissä hyödynnetään nykyaikaisen tieto- ja tietoliikennetekniikan mahdollisuuksia. Järjestelmien on toimittava kokonaisuutena hankekohtaisten määrittelyjen mukaisesti.

Lisätietoja Seti Oy:n sivustolta tai seti@seti.fi.

 

 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös