Teknisten turvallisuuspalvelujen yrittäjäjärjestö

Turva-alan yrittäjät ry edistää turvasuunnittelun ja -asennusten hyvää tasoa. Järjestämme täydennyskoulutusta ja julkaisemme alan hyviä käytäntöjä edistävää ohjeistusta. Tuomme alan yritysten näkemykset esille viranomaisille ja edistämme turva-alan yleistä toimintaympäristöä yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Käytä kameravalvonta-, kulunvalvonta-, murtoilmaisu- ja paloilmoitintöihin alan asiantuntijayritystä. Saat turvasuojauspalvelut luotettavasti, ammattitaidolla ja vastuullisesti.

Mitkä työt vaativat turvallisuusalan elinkeinoluvan?

Katso oheisesta linkistä luettelo elinkeinoluvanvaraisista turvasuojausalan töistä. Luettelo on laadittu perustuen sen julkaisuhetkellä tiedossa oleviin tulkintoihin ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Kirjallinen toimeksiantosopimus

Turvallisuusalan elinkeinolupaa edellyttävästä toimeksiannosta on laadittava kirjallinen toimeksiantosopimus ennen tehtäviin ryhtymistä tai viimeistään toisena arkipäivänä tehtäviin ryhtymisestä. Se on laadittava kahtena kappaleena, joista toinen jää turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle ja toinen toimeksiantajalle, ja sitä on säilytettävä kuusi vuotta toimeksiannon päättymisestä. Toimeksiantosopimuksen laadintaan voi käyttää esimerkiksi oheista lomaketta.

Turvaa oikein -opas

Turva-alan yrittäjät ry julkaisi syksyllä 2018 Turvaa oikein -oppaan edistääkseen turvallisuusjärjestelmien hankinta-, toimitus- ja ylläpitoprosessin laatua. Oppaassa kuvataan turva-alan hyvien suunnittelu-, urakointi- ja ylläpitokäytäntöjen periaatteet. Opas on päivitetty helmikuussa 2019. Päivityksessä on huomioitu vuoden 2019 alussa sovellettavaksi tulleen tietosuojalain aiheuttamat muutokset henkilötietojen käsittelyssä.

Oppaan sisältö on vapaasti käytettävissä ja opas on vapaasti jaettavissa, jos sen sisältöä ei muuteta ja julkaisija Turva-alan yrittäjät ry mainitaan. Katso lisätietoja ja lataa opas kohdasta Oppaat.


 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös