10 Termit ja käsitteet

CMOS-kenno
Megapikselikameroissa käytettävä kuvakenno.

Dome-kamera
Kuvun alle sijoitettu kamera, kupukamera.

DPA (Data Processing Agreement)
Tietojenkäsittelysopimus.

Drooni (drone)
Miehittämätön, kauko-ohjattava ilma-alus. Kameralla varustettuja drooneja käytetään mm. kameravalvontaan.

Edge-analytiikka
Tekniikka, jossa sijoitetaan tietoverkon datan keruu, analyysi, prosessointi ja käsittely tuodaan mahdollisimman lähelle päätelaitetta ja käyttötilannetta.

EDPB (European Data Protection Board)
Euroopan tietosuojaneuvosto.

EMP-kamera
Elektromagneettiselta pulssilta suojattu kamera.

Enkooderi
Muuntaa analogisen kuvasignaalin IP-verkon yli siirrettäväksi digitaaliseksi bittivirraksi.

Ethernet
Datapakettipohjainen tietoverkkoratkaisu.

EX-kamera
Räjähdysvaarallisen tilan kamera.

GDPR (General Data Protection Regulation)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus.

Hahmontunnistus
Tekniikka, jossa erotetaan datasta merkityksellisiä kokonaisuuksia.

IK-luokitus
Mekaanista iskunkestävyyttä kuvataan IK-luokituksella. IK-koodissa tunnuksen IK jälkeen ovat numerot 00–10+. Mitä suurempi numero, sitä paremmin kamera kestää ilkivaltaa.

IP-kamera
Verkkokamera, tietoverkkoa kuvansiirrossa käyttävä kamera.

IP-luokitus
Koteloinnin antaman suojauksen taso ulkoisia uhkia, kuten pölyä ja vettä vastaan, määritellään IP-luokituksella. IP-koodissa on tunnuksen IP jälkeen kaksi numeroa, joista ensimmäinen tarkoittaa suojausta vierailta esineiltä ja toinen suojausta vedeltä. Mitä suurempi numero, sitä parempi suojaus.

K-menetelmä
Kuvainformaation (näkymän, otoksen, näytteen) yksityiskohtaisuuden suunnittelu- ja tarkistusmenetelmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun valvonnan kohteet ovat henkilöitä.

Kasvontunnistus
Tekniikka, jossa henkilön biometristä tietoa eli kasvokuvaa verrataan algoritmin avulla taustalla oleviin järjestelmin.

Kuvataajuus (kuvatahti)
Kuvien lukumäärä sekunnissa (FPS, Frames Per Second).

Loitering-analytiikka
Tekniikka, joka jolla havainnoidaan kameran kuvasta esimerkiksi henkilön tai ajoneuvon oleskelu alueella tietyn, määritellyn ajan ja tämän perusteella tehdään hälytys tai muita esiohjelmoituja toimenpiteitä.

LTS (Long Term Support)
Pitkäaikainen päivitystuki.

LYTP
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista.

Megapikselikamera
Kamera, jonka kuvakennossa on miljoonia (mega) kuvapisteitä (pikseleitä) kuvanmuodostusta varten.

NAS (Network Access Storage)
Tallennusjärjestelmä, joka jakaa tiedostoja verkossa yhteiskäyttöön.

Pakkaaminen
Datatiedoston (kuvatiedoston) koon pienentäminen.

Pikseli
Kuvapiste, kuvan pienin yksittäinen osa.

PoE (Power over Ethernet)
Jännitteensiirto tietoverkkokaapelointia pitkin.

PTZ-kamera (Pan Tilt Zoom)
Kääntöpääkamera.

Resoluutio
Kuvatarkkuus, erottelukyky, terävyys.

Rotakin
Standardin SFS-EN 62676-4 mukainen kameravalvonnan testitaulu (rotating kinetic target).

ST-kortisto
Sähkö-, tele-, turva- ja automaatioalan tietopalvelu, joka koostuu mm. ST-korteista ja -lomakkeista sekä ST-ohjeistoista ja -käsikirjoista, Sähköinfo Oy:n palvelu.

TCP/IP (Transmission Control Protocol)
Yleisimmin käytetty tietoverkkojen tiedonsiirtoprotokolla.

UPS-suojaus
Ylijännite- ja sähkökatkosuojaus.

Videohallintajärjestelmä (VMS, Video Management System)
Videohallintajärjestelmä on osa kameravalvontajärjestelmää. Sen avulla voidaan kerätä ja hallita digitaalista kuvaa, ääntä ja dataa kameroista, tallentimista ja muista lähteistä. Se tarjoaa myös käyttöliittymän sekä reaaliaikaisen että tallennetun kuvan katseluun ja käsittelyyn.

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
Langaton laajakaistatekniikka.

WLAN (Wireless Local Area Network)
Langaton lähiverkko.

 
 
TURVA-ALAN YRITTÄJÄT RY • PL 55, 02601 Espoo • Puhelin (09) 547 610
 

 

Ylös